• Wewnętrzny napęd optyczny (desktop)

  • Parametry